حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخگوزنی

حفاظ شاخ گوزنی حفاظ شاخ گوزنی از جمله مصالح و موارد مورد استفاده در معماری و ساختمان سازی می باشد. این حفاظ ها از جمله حفاظ های نسل جدید هستند. که جهت تامین امنیت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. این حفاظ ها از میلگردهایی نوک تیز ساخته شده اند که با نظم و ترتیب […]

ویژگی های بارز حفاظ پنج شاخه چیست؟

حفاظ پنج شاخه 64869847679678968968

حفاظ پنج شاخ امروزه با توجه به افزایش میزان جرم و جنایت استفاده از هر کدام از وسایل و تجهیزات امنیتی از جمله حفاظ پنج شاخه برای برقراری ایمنی ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری یکی از ضروری ترین اقداماتی است. که به محض ساخت یک ساختمان بایستی صورت گیرد. حفاظ های روی دیوار اشکال […]