دلایل برتری درب های فرفورژه نسبت به درهای دیگر در چیست؟

فرفورژه 545879

در دوران باستان، جهت تولید آهن اولیه زغال سنگ را حرارت می دادند و در حالی که آهن هنوز گداخته بود جهت انجام عملیاتی چون جوشکاری و تراشکاری و فرم دادن به آهن مقداری سرباره به آن اضافه می نمودند. این ترکیب امروزه با نام فرفورژ شناخته می شود که در بسیاری از کارهای تزئینی، […]